TIN NHẮN HÌNH |
Xem tiếp...
  Soạn tin nhắn VE 431373 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431373 - Ngọn cỏ lau
  Soạn tin nhắn VE 431288 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431288 - Argentina
  Soạn tin nhắn VE 432109 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432109 - Nụ hôn sau màn mưa - Siro
  Soạn tin nhắn VE 431007 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431007 - Sparrow
  Soạn tin nhắn VE 430652 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430652 - Right Here Wating You
  Soạn tin nhắn VE 430873 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430873 - Rhythm of the rain
  Soạn tin nhắn VE 431162 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431162 - Mùng 8-3 (Techno Dance)
  Soạn tin nhắn VE 431883 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431883 - Tình yêu và giọt nước mắt (Uyên Trang)
  Soạn tin nhắn VE 430774 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430774 - Video kill Radio Star
  Soạn tin nhắn VE 431295 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431295 - TIME OF OUR LIVE - World Cup 2006
  Soạn tin nhắn VE 431020 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431020 - Say My Name
  Soạn tin nhắn VE 432225 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432225 - Tôi là tôi 2 - Quách Thành Danh
  Soạn tin nhắn VE 432041 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432041 - Ngồi bên em - Phan Đình Tùng
  Soạn tin nhắn VE 430990 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430990 - Unbreak My Hear
  Soạn tin nhắn VE 430896 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430896 - Freedom (DJ Bobo)
  Soạn tin nhắn VE 432199 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432199 - Lần đầu tiên anh biết - Quang Vinh
  Soạn tin nhắn VE 431256 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431256 - Tôi không tin (Ưng Hoàng Phúc)
  Soạn tin nhắn VE 430858 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430858 - Chuông Nokia Tune
  Soạn tin nhắn VE 431585 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431585 - Tình yêu và giọt nước mắt
  Soạn tin nhắn VE 431584 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431584 - Tình yêu trở lại
Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VE 401214 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 401214
Soạn tin nhắn VE 401323 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 401323
Soạn tin nhắn VE 401216 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 401216
Soạn tin nhắn VE 402237 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 402237
Soạn tin nhắn VE 401806 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 401806
Soạn tin nhắn VE 400595 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 400595
LOGO MẠNG
Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VE 435049 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435049 - Đừng gặp hôm nay anh nhé – Lương Bích Hữu
Soạn tin nhắn VE 435025 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435025 - Căn nhà xưa
Soạn tin nhắn VE 434952 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434952 - Giây phút chia xa
Soạn tin nhắn VE 434356 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434356 - Pretty Boy
Soạn tin nhắn VE 434182 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434182 - Nam Bộ kháng chiến
Soạn tin nhắn VE 434304 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434304 - Sợi nhớ sợi thương
Soạn tin nhắn VE 434873 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434873 - Muốn khóc hãy khóc đi em
Soạn tin nhắn VE 434853 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434853 - Mãi mãi yêu em
Soạn tin nhắn VE 434667 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434667 - Chiều một mình qua phố
Soạn tin nhắn VE 435014 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435014 - Tình yêu không như ta muốn
Soạn tin nhắn VE 434969 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434969 - Đoản ca xuân,Đoản xuân ca
Soạn tin nhắn VE 435013 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435013 - Tin nhắn
Soạn tin nhắn VE 435117 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435117 - Ngày không em - Ưng Hoàng Phúc
 
Tải hình ảnh, nhạc chuông, Logo, tin nhắn hình
Soạn: VE<MãSố> Gửi tới 998.
Gửi tặng, soạn: VE<Mã số> <SốMáyNhận> Gửi tới 998.
Ví dụ: VE 413110 Gửi đến 998.
Gửi tặng, soạn VE 413110 0901234567

<<Hướng dẫn chi tiết>>.

Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VE 411726 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 411726
Soạn tin nhắn VE 412570 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 412570
Soạn tin nhắn VE 411586 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 411586
Soạn tin nhắn VE 413130 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VE 413130
Xem tiếp...
TIN NHẮN HÌNH
Soạn tin nhắn VE 438297 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438297
Soạn tin nhắn VE 438408 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438408
Soạn tin nhắn VE 438594 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438594
Soạn tin nhắn VE 438415 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438415
Soạn tin nhắn VE 438335 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438335
Soạn tin nhắn VE 438503 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438503

Bản quyền thuộc Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC. Số 33 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 844 7722728. Fax: 844 7722733. Hotline hỗ trợ khách hàng : 18001255.