TIN NHẮN HÌNH |
Xem tiếp...
  Soạn tin nhắn VUI 432058 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432058 - Người vô hình - Minh Hằng
  Soạn tin nhắn VUI 431100 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431100 - Super HeavyMetal
  Soạn tin nhắn VUI 431564 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431564 - Tâm hồn của đá (Bức Tường)
  Soạn tin nhắn VUI 431293 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431293 - Nhật ký chú cuội
  Soạn tin nhắn VUI 432158 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432158 - Trả lại cho nhau - Quang Vinh
  Soạn tin nhắn VUI 431898 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431898 - Without Me
  Soạn tin nhắn VUI 430734 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430734 - Always Woman
  Soạn tin nhắn VUI 431162 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431162 - Mùng 8-3 (Techno Dance)
  Soạn tin nhắn VUI 430740 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430740 - Because I'm a Girl
  Soạn tin nhắn VUI 432095 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 432095 - 1 2 3 ngôi sao - Sỹ Luân
  Soạn tin nhắn VUI 430730 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430730 - All I have to do is dream
  Soạn tin nhắn VUI 430941 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430941 - Genie in bottle chris
  Soạn tin nhắn VUI 430549 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430549 - I Am A Slave For You - Britney Spears
  Soạn tin nhắn VUI 430943 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430943 - Giấc mơ hồng (MTV)
  Soạn tin nhắn VUI 430617 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430617 - DC 20
  Soạn tin nhắn VUI 430674 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430674 - Sóng Tình (Version Rock MTV).
  Soạn tin nhắn VUI 430563 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430563 - J-Lo - If You Had My Love
  Soạn tin nhắn VUI 430630 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 430630 - parus
  Soạn tin nhắn VUI 431746 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431746 - Mùa đông xa vắng
  Soạn tin nhắn VUI 431197 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 431197 - Nụ cười thiên thần (Phan Đinh Tùng).txt
Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VUI 401570 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 401570
Soạn tin nhắn VUI 400381 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 400381
Soạn tin nhắn VUI 401829 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 401829
Soạn tin nhắn VUI 400920 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 400920
Soạn tin nhắn VUI 401298 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 401298
Soạn tin nhắn VUI 401137 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 401137
LOGO MẠNG
Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VUI 435006 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435006 - 1000 lý do anh đặt ra
Soạn tin nhắn VUI 434204 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434204 - Quê Nhà
Soạn tin nhắn VUI 435247 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435247 - Tỉnh giấc
Soạn tin nhắn VUI 434596 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434596 - Thầm mong anh quay về
Soạn tin nhắn VUI 434804 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434804 - Tình hồng như mơ
Soạn tin nhắn VUI 434917 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434917 - Sao lại nhắn nhầm máy anh
Soạn tin nhắn VUI 435108 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435108 - Ngọn nến tình yêu
Soạn tin nhắn VUI 434812 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434812 - Vòng tay cầu hôn
Soạn tin nhắn VUI 435260 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435260 - Và em chờ anh
Soạn tin nhắn VUI 434630 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434630 - Và con tim đã vui trở lại
Soạn tin nhắn VUI 435223 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435223 - Tình yêu Giáng sinh
Soạn tin nhắn VUI 435181 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 435181 - Bỗng dưng muốn khóc - Minh Thư
Soạn tin nhắn VUI 434624 gửi đến 998 để nhận nhạc chuông này. 434624 - Katy Katy
 
Tải hình ảnh, nhạc chuông, Logo, tin nhắn hình
Soạn: VUI<MãSố> Gửi tới 998.
Gửi tặng, soạn: VUI<Mã số> <SốMáyNhận> Gửi tới 998.
Ví dụ: VUI 413110 Gửi đến 998.
Gửi tặng, soạn VUI 413110 0901234567

<<Hướng dẫn chi tiết>>.

Xem tiếp...
Soạn tin nhắn VUI 413706 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 413706
Soạn tin nhắn VUI 412615 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 412615
Soạn tin nhắn VUI 413663 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 413663
Soạn tin nhắn VUI 411462 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
VUI 411462
Xem tiếp...
TIN NHẮN HÌNH
Soạn tin nhắn VUI 438325 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438325
Soạn tin nhắn VUI 438487 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438487
Soạn tin nhắn VUI 438206 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438206
Soạn tin nhắn VUI 438044 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438044
Soạn tin nhắn VUI 438776 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438776
Soạn tin nhắn VUI 438114 gửi đến 998 để nhận ảnh này.
438114

Bản quyền thuộc Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC. Số 33 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.
Tel: 844 7722728. Fax: 844 7722733. Hotline hỗ trợ khách hàng : 18001255.